12 03

Dự án Giải pháp phần mềm VQuote hỗ trợ và tích hợp vào trang webNgày 24 tháng 4 năm 2012 Công ty VDATA đã ký hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm bảng giá trực tuyến cho công ty (www.vndirect.com.vn). Đây là giải pháp phần mềm hỗ trợ và tích hợp vào trang web giao dịch trực tuyến nhằm cung cấp thông tin bảng giá các mã chứng khoán online cho khách hàng.
Phần mềm được thiết kế theo mô hình clien-server, giao tiếp với hệ thống server của VNDIRECT thông qua ajax và websocket, với các modules chức năng chính như sau:
  • Quản lý danh mục theo tab
  • Thông tin chỉ số
  • Bảng giá khớp lệnh
  • Bảng giá thỏa thuận
  • Snapshot công ty
  • Popup menu
  • Tìm kiếm nhanh
  • Backup và restore dữ liệu

Hệ thống sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng chính thức vào ngày 24 tháng 7 năm 2012 và đảm bảo cung cấp thêm các thông tin cần thiết cho khách hàng của VNDIRECT thông qua Internet.