21 01

Hỗ trợ từ xa bằng phần mềm teamviewerTeamViewer là giải pháp dễ dàng, miễn phí và thân thiện cho việc chia sẻ máy tính từ xa. Bạn có thể kiểm soát từ xa một đối tác trực tuyến, hoặc bạn có thể xem thông tin của khách hàng trên màn hình Desktop của bạn – mà không cần lo ngại về tất cả các bức tường lửa, địa chỉ IP và NAT. 


Bên cạnh chức năng điều khiển máy tính từ xa, Teamviewer còn cung cấp một loạt các tiện ích như instant messenger, chia sẻ file, thậm chí còn chia sẻ luôn các phần cứng như card âm thanh, máy in... để có thể phát ra âm thanh trên máy đích.  

Các bạn có thể download teamviewer client tại đây. DOWNLOAD TEAMVIEW