avatar
BỘ LƯU ĐIỆN VERTIV LIEBERT GXT5 ON-LINE 8kVA

Bộ lưu điện một pha Liebert® GXT5 ™ hoạt động với hiệu suất năng lượng cao và rất phù hợp để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong cả ứng dụng mạng tập trung và cạnh. Tùy chọn thời gian chạy có thể mở rộng với tủ pin bên ngoài phù hợp cung cấp thêm tính l