26 04

Điều khiển phân tầng thang máy với bộ điều khiển Soyal AR-401RO16Nguyên lý can thiệp vào bảng điều khiển chọn tầng của thang máy


Đa phần các thang máy sử dụng hệ thống rơ le trên bảng điều khiển để chọn tầng, khi nhấn nút chọn tầng nào là bạn đóng rơ le của tầng đó và hệ thống vận hành sẽ đưa thang máy đến đúng tầng bạn chọn. Vì vậy việc can thiệp vào bảng điều khiển chọn tầng thực chất là thêm một rơ le điều khiển cho mỗi nút chọn tầng như hình vẽ dưới đây:


nguyên lý phân tầng cho thang máy


Trong hình vẽ chúng ta thấy là thiết bị AR-401RO16 với 16 rơ-le sẽ can thiệp vào mạch rơ-le của thang máy, để tạo mạch hở và các nút bấm của thang máy sẽ không còn tác dụng. Tại cổng tín hiệu vào AR-401RO16 sẽ nhận tín hiệu từ đầu đọc thẻ qua cổng LA+/LB-. Lưu ý đây là cổng tín hiệu RS-485 do đó chỉ nhận tín hiệu từ các đầu đọc thẻ có output theo chuẩn RS-485. Với các đầu đọc thẻ trả về tín hiệu TTL thì chúng ta sẽ dùng bộ converter AR-829L485 hoặc AR-321L485 để chuyển đổi tín hiệu từ TTL sang RS-485.

Đấu nối các đầu đọc chuẩn RS-485 với AR-401RO16


Các đầu đọc mã AR-725E, AR-829E và một số đầu đọc khác có hỗ trợ tín hiệu ra RS-845 thì có thể đấu nối trực tiếp với bộ điều khiển phân tầng theo sơ đồ dưới đây:

Sơ đồ kết nối AR-725E với bộ phân tầng thang máy AR-401RO16B


Đấu nối các đầu đọc thẻ chuẩn TTL với AR-401RO16


Hình vẽ dưới đây cho thấy cách đấu nối các thiết bị độc thẻ Soyal TTL với bộ điều khiển phân tầng thang máy AR-401RO16, thông qua bộ converter AR-321L485. Trên thị trường, có các mã đầu đọc sau là chuẩn TTL: AR-721H, AR757H, AR321H, AR725H,


Sơ đồ kết nối đầu đọc AR321 với bộ điều khiển phân tầng thang máy AR-401RO16B

Thông số kỹ thuật và hình ảnh bộ điều khiển phân tầng AR-401RO16


bộ điều khiển phân tầng thang máy AR-401RO16

Thông số kỹ thuật


Kết nối: RS-485 / Ethernet (optional)
Baud rate: 4800 bps / 9600 bps / 19200 bps (N, 8, 1)
Ngõ ra: 16 Output relay loại C NO/NC chọn bởi Jumper 16 COM
Hiển thị led: Power, Tx/Rx, Relay On/Off
Kích thước(mm): 62(H)*231(W)*180(L)
Trọng lượng (g): 1.780 ± 10g

Cài đặt bộ điều khiển phân tầng:


Trên board mạch của bộ điều khiển có 1 DIP Switch để cài đặt các chế độ, chúng ta cần cài đặt các DIP switch này như sau:

Cài đặt thông số cho việc truyền nhận dữ liệu chuẩn RS-485


Mỗi một đầu đọc thẻ có một tốc độ trao đổi dữ liệu khác nhau, AR-721H, AR321H, AR725H, AR-727H, AR-327H, AR-757H,R-821EF, AR-829E sử dụng baudrate 4800 còn AR-725E sử dụng baudrate 9600. Vì vậy cần đặt lại tốc độ này cho tương thích với mỗi đầu đọc thẻ. Hình ảnh dưới đây hướng dẫn cách đặt tốc độ baudrate.
cài đặt baudrate cho thiết bị điều khiển thang máy

Cài đặt thông số cho các NODE


Bộ AR-401RO16 có 16 rơ-le output nên có thể điều khiển chọn tối đa 16 tầng, nếu số tầng lớn hơn 16 thì có thể ghép tối đa 4 bộ AR-401RO16 với nhau để điều khiển đến 64 tầng, các bộ ghép nối vào với nhau được gọi là các NODE. Việc cài đặt NODE nào  kiểm soát chọn tầng nào, nằm ở các DIP swith ID 1,2,4,5 (chú ý: 3 không dùng). Mỗi một ID tương ứng với 16 tầng, hãy thiết lập ID theo hình vẽ sau:


setup node cho bộ điều khiển chọn tầng thang máy


Cài đặt thẻ chọn tầng


Chúng ta biết rằng mỗi một thẻ cấp cho người dùng sẽ có một mã định danh riêng (mã ID) và việc cài đặt mã thẻ nào được chọn tầng nào có thể thực hiện bằng 2 cách, một là, thực hiện trên đầu đọc và hai là, thực hiện trên phần mềm máy tính (trong trường hợp bộ điều khiển chọn tầng có kết nối về mạng LAN qua cổng Ethernet). Dưới đây chúng tôi giới thiệu cách đặt tầng cho mã thẻ đối với một số đầu đọc thông dụng, còn cách cài đặt trên phần mềm máy tính sẽ giới thiệu trong một bài viết khác.


Cách cài đặt chọn tầng đối với dầu đọc AR-721H/ AR757H/ AR321H/ AR725H

1) Nhấn phím 24 * 002 #  để vào chế độ cài đặt (002 là mã master code)
2) Nhấn 27 * NNNNN * XX # để cài đặt chọn tầng cho mã thẻ, trong cú pháp này NNNNN là mã ID của thẻ, còn XX là số tầng được chọn
3) Nhấn * # để thoát khỏi chế độ cài đặt

Ví dụ: Để cài đặt mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
Bước 1: 24 * 002 # : Để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 27 * 00001* 08# : Thiết lập chọn tầng 8 cho người dùng có mã định danh 00001
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt

Để cài một thẻ được chọn nhiều tầng ta làm theo cú pháp sau


1) Nhấn phím 24 * 002 #  để vào chế độ cài đặt (002 là mã master code)
2) Nhấn 21 * NNNNN * G * FFFFFFFF # trong đó G là mã nhóm và F là các flag để chọn các tầng, F=1 là được chọn, còn F=0 là không được chọn, vị trí các cờ Flag này và mã nhóm được cho ở bảng bên dưới
3) Nhấn * # để thoát khỏi chế độ cài đặt

Bảng chọn nhiều tầng cho thẻ thang máy

Ví dụ: Để cài đặt mã người dùng 00001 được phép vào lên tầng 8, 5 và 3 thì cần thiết lập như sau:
Bước 1: 24 * 002 # : Để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 21* 00001*0*10010100# : Cho phép mã 00001 được vào các tầng ở nhóm 0 và bật flag ở vị trí ô số 8, ô số 5, ô số 3 sang tình trạng 1 (cho phép), còn các flag các tầng khác để 0 (không được phép bấm)
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt

Ví dụ: Để cài đặt mã người dùng 00001 được phép vào lên tầng 22 và 17 thì cần thiết lập như sau:
Bước 1: 24 * 002 # : Để vào chế độ cài đặt
Bước 2: 21* 00001*2*00100001# : Cho phép mã 00001 được vào các tầng ở nhóm 2 và bật flag ở vị trí ô số 22, ô số 17 sang tình trạng 1 (cho phép), còn các flag các tầng khác để 0 (không được phép bấm)
Bước 3: * # : thoát khỏi chể độ cài đặt

Thiết lập khoảng thời gian thang máy chờ nhận bấm nút chọn tầng


1) Nhấn phím 24 * 002 #  để vào chế độ cài đặt (002 là mã master code)
2) Nhấn 23 * III * TTT # trong đó III là id của thiết bị AR401RO (xem mục cài đặt NODE), TTT là thời gian tính bằng giây để chờ nhận lệnh chọn tầng. Nếu TTT=000 thì không giới hạn thời gian, maximum của TTT=600s
3) Nhấn * # để thoát khỏi chế độ cài đặt

Cách cài đặt chọn tầng đối với dầu đọc AR-725E

1) Nhấn phím 24 * 0 * 002 #  để vào chế độ cài đặt (002 là mã master code)
2) Nhấn 27 * NNNNN * XX # để cài đặt chọn tầng cho mã thẻ, trong cú pháp này NNNNN là mã ID của thẻ, còn XX là số tầng được chọn
3) Nhấn * # để thoát khỏi chế độ cài đặt

Để cài một thẻ được chọn nhiều tầng ta làm theo cú pháp sau

1) Nhấn phím 24 * 0 * 002 #  để vào chế độ cài đặt (002 là mã master code)
2) Nhấn 21 * NNNNN * G * FFFFFFFF # trong đó G là mã nhóm và F là các flag để chọn các tầng, F=1 là được chọn, còn F=0 là không được chọn, vị trí các cờ Flag này và mã nhóm được cho ở bảng bên dưới
3) Nhấn * # để thoát khỏi chế độ cài đặt

Bảng mã nhóm và flag của các tầng như sau:

Bảng mã nhóm chọn tầng thang máy

Cài đặt chọn tầng với đầu đọc thẻ AR-727H, AR747H, AR 327H, AR829E, AR821EF

 • Bước 1: * Master code # : để vào chế độ cài đặt

 • Bước 2: Vào Tool → Terminal Ports → AR401RO16 chọn 1 cho phép chế độ điều khiển thang máy.

 • Bước 3: Vào User setting → vào single floor /multi floor → nhấn mã người dùng muốn thiết lập tầng cho phép lên → thiết lập tầng đựơc phép lên.

 • Bước 4: Vào Tool → AR401RO16 để thiết lập thời gian cho relay thang máy

 • Bước 5: Thoát khỏi chế độ cài đặt.


Ví dụ 1: để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 8 thì cần thiết lập như sau
 • Bước 1: * master code #

 • Bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 4 để vào single floor → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 08 (thiết lập đựơc phép lên tầng 8)

 • Bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt

Ví dụ 2: để thiết lập mã người dùng 00001 được phép lên tầng 1, 2, 7, 8, 16 thì cần thiết lập như sau
 • Bước 1: * master code #

 • Bước 2: nhấn 2 để vào user setting → nhấn 5 để vào multi floors → nhấn 00001(mã người dùng 1 ) → nhấn 1 để thiết lập từ tầng 1-16 (2 để chọn từ 17 đến 32) → nhấn 1100001100000001 (thiết lập đựơc phép lên tầng 1, 2, 7, 8, 16)

 • Bước 3: thoát khỏi chế độ cài đặt


Như vậy VDATA đã hướng dẫn các bạn cách cấu hình bộ phân tầng cho thang máy. Chúc các bạn áp dụng thành công. Nếu các bạn cần sự hỗ trợ về kỹ thuật vui lòng liên hệ số máy: 098.984.8886 :)