25 11

Robots di động thông minhNgày nay việc vận chuyển mang vác các vật tư, bán thành phẩm trong nhà máy xí nghiệp thường được giao cho các robot di động thông minh.

Với đặc điểm là di chuyển không biết mệt mỏi, không nhận lương, không phải đóng bảo hiểm, các robot di động thông minh đang dần thay thế vai trò của công nhân trong các nhà máy và dây chuyền sản xuất.