25 11

Giải pháp sử dụng robot AMR trong nhà máy sản xuất ô tô để nâng cao năng suấtNgày nay 90% các công đoạn sản xuất ô tô đã được tự động hóa trong đó có một phần không nhỏ là đóng góp của các robot AMR.

Robot AMR là robot di chuyển thế hệ mới với hệ thống cảm biến phức tạp và điều khiển bới phần mềm tập trung, các robot này được lập trình để tương thích với từng dây chuyền sản xuất cụ thể với nhiệm vụ mang vác vật tư, bán thành phẩm từ nơi này đến nơi khác trong một phân xưởng sản xuất.