19 03

Quy định MỚI về quan trắc môi trường hiện nay  • Khí hậu trên các vùng trên thế giới đang thay đổi thất thường, các quy luật tự nhiên về thời tiết đang khó lường trước với các nhà khoa học. Các trận động đất, sóng thần, bão, tuyết rơi đang xuất hiện với tần suất cao hơn, với mức ảnh hưởng xấu hơn. Qua đó, ta thấy được tầm quan trọng của việc nghiên cứu quan trắc môi trường. Chúng ta cùng tìm hiểu về quan trắc môi trường sau đây nhé.

Quan trắc môi trường là gì?

Là là một quá trình kiểm tra đo đạc và theo dõi thường xuyên mang tính định kì thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của thành phần môi trường, quá trình đo lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những tác động và chuyển biến của môi trường ở từng khoảng thời gian khác nhau.

Trong đó quan trắc môi trường được thực hiện ở nhiều không gian và các hình thức đa dạng khác nhau như quan trắc môi trường nước thải hay môi trường đất, môi trường không khí và cả môi trường tiếng ồn cũng được khảo sát , từ đó nhằm đạt đến những mục tiêu chung trong đánh giá những diễn biến của mọi khía cạnh môi trường trong một phạm vi quốc gia hay nắm bắt tình hình cụ thể của từng môi trường để đưa ra những giải pháp cụ thể và có những cảnh báo kịp thời tới những diễn biến bất thường hoặc nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng tới thực trạng môi trường chung.

Quy định về quan trắc môi trường

1. Về tần suất quan trắc môi trường 

Tần suất quan trắc môi trường chính là số lần thực hiện quan trắc tối thiểu, được quy định tối thiểu với từng loại môi trường khác nhau, tìm hiểu về quan trắc môi trường là gì cũng như tần suất phù hợp với từng loại môi trường:

- Với môi trường mặt nước lục địa

Quan trắc môi trường nước
 
Tần suất được quy định với môi trường mặt nước lục địa trung bình tần suất thực hành là trong khoảng 6 lần/năm. Tần suất nhiều nhất trong các loại môi trường bởi môi trường này tuy diễn biến chậm nhưng có những biến đổi rõ rệt nhất cần được quan trắc thường xuyên để thu thập thực trạng và kịp thời có những giải pháp với các chuyển biến xấu.

- Với môi trường trầm tích tự nhiên, quy định về tần suất quan trắc là 1 lần/năm, một mốc thời gian phù hợp với sự đo đạc biến đổi đến từ tự nhiên, các trầm tích thông thường có tuổi đời lâu năm.
- Với môi trường tiếng ồn và độ rung
Được xem là một trong hình thức quan trắc rất cần thiết với môi trường đô thị, tìm hiểu về quan trắc môi trường là gì chắc chắn không thể bỏ qua môi trường tiếng ồn và độ rung. Tần suất quy định số lần quan trắc môi trường tiếng ồn và độ rung trung bình được chỉ định tối thiểu là 4 lần trong 1 năm.
Quan trắc môi trường đất
 


- Với môi trường đất được đánh giá là một trong những nhóm môi trường sở hữu thông số biến đổi chậm, chính vì vậy tần suất cũng ít hơn hẳn so với sinh trắc tiếng ồn và độ rung hay trầm tích và mặt nước lục địa khi có tần suất được quy định là 3 năm 1 lần, thậm chí là 5 năm một lần cũng phù hợp với quy định.

- Với môi trường nước biển
Cũng giống như môi trường đất thuộc nhóm biến đổi chậm, không thể thực hiện thu thập số liệu trong vòng một năm chính vì vậy mà tần suất được quy định với môi trường biển tương đương với môi trường đất trong khoảng 3 năm - 5 năm/lần.

Quy định mới về quan trắc môi trường năm nay

2. Về quan trắc nước thải tự động: Các thông số có liên quan đến việc quan trắc bao gồm lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, độ PH và các thông số đặc trưng theo yêu cầu của nhà nước, đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động cần sở hữu thiết bị lấy nước tự động, lắp đặt camera có kết nối internet để tiện giám sát cửa thải và có khả năng lưu giữ hình ảnh trong khoảng thời gian là 3 tháng gần nhất.
Hệ thống quan trắc môi trường
 

3. Về quan trắc khí thải tự động: Điều này được thể hiện rõ trong phần phụ lục 11 ban hành kèm thông tư đối với trường hợp cơ sở có nhiều nguồn khí thải công nghiệp, chủ cơ sở cần phải quan trắc tự động liên tục các nguồn khí thải ở đầu ra.

4. Về nhân lực
+ Con người
  • Đáp ứng đủ số lượng người để thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường để có thể theo dõi đủ các thành phần môi trường một cách chính xác nhất với những thông số quan trắc đề nghị chứng nhận.

  • Người đứng đầu đơn vị thực hiện quan trắc cần có trình độ đại học tương đương trở lên với chuyên ngành về môi trường hoặc địa lý, địa chất, hóa học, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, đặc biệt cần có 2 năm kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực quan trắc.

  • Trình độ quan trắc viên thấp dưới đại học không được chiếm số lượng quá 30%.

+ Cơ sở vật chất
  • Sở hữu giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận để đủ điều kiện hoạt động trong quan trắc môi trường.

  • Sở hữu đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo hiện đại và hoạt động tốt để quan trắc môi trường các phương pháp và cơ sở vật chất.

  • Quan trắc môi trường đóng vai trò thiết yếu và ngày càng đóng vai trò quan trọng cho việc phát triển và cải thiện môi trường sống tốt đẹp hơn.