21 03

Thực trạng trạm quan trắc môi trường tự động tại các địa phươngCông nghệ 4.0 đang làm cho mọi thứ trở nên tối ưu, tự động và thuận tiện hơn. Các địa phương cũng đang ngày áp dụng công nghệ tốt nhất để hoạt động. Ứng dụng công nghệ quan trắc tự động là một trong những số đó, nhằm giám sát chất lượng môi trường, cảnh báo sớm ô nhiễm, hạn chế các thiệt hại về môi trường.

 


  • Chính sách bắt buộc từ năm 2016 với tất cả những khu công nghiệp cần phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền số liệu về cho những đơn vị liên quan quản lý và kiểm soát; những cơ sở sản xuất kinh doanh không nằm trong khu công nghiệp, nhưng có lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên; những cơ sở có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên và nằm trong khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp mà được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, cần phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.
  • Theo đó, các đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động là: Loại hình sản xuất gang, thép có công suất từ 200.000 tấn/năm trở lên; loại hình sản xuất hóa chất, phân bón hóa học có công suất từ 10.000 tấn/năm trở lên; tất cả các loại hình sản xuất công nghiệp lọc, hóa dầu; cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp với tổng công suất các lò từ 20 tấn hơi/giờ trở lên (trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt, dầu DO); loại hình sản xuất thủy tinh có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên (trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt); loại hình sản xuất gạch ngói tổng công suất từ 100 triệu viên gạch, ngói trở lên (trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt); loại hình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, lò đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường có công suất từ 3 tấn/giờ trở lên; lò đốt chất thải nguy hại, lò đốt chất thải y tế có công suất từ 0,5 tấn/giờ trở lên…
  • Nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý số liệu quan trắc tự động tại Sở TN&MT địa phương và kết nối về Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đã xây dựng phần mềm Envi Soft để bàn giao miễn phí cho các địa phương. Tính đến hết tháng 5/2019, khu vực phía Nam, duy nhất tỉnh Bạc Liêu đã được chuyển giao phần mềm Envi Soft phục vụ quản lý số liệu quan trắc tự động (bao gồm cả quan trắc phát thải và quan trắc xung quanh) được kết nối truyền từ doanh nghiệp về Sở TN&MT và về Bộ TN&MT. Còn khu vực phía Bắc phần mềm Envi Soft đã được cài đặt tại 6 địa phương (Hà Nội; Hải Phòng; Hải Dương; Bắc Ninh; Hưng Yên; Vĩnh Phúc).
  • Theo lãnh đạo Trung tâm Quan trắc miền Bắc, thời gian tới, Trung tâm sẽ chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc môi trường tự động cho 50 địa phương để sử dụng thống nhất. Điều đáng lưu tâm là theo quy định hiện hành, số liệu của các trạm quan trắc phát thải tự động phải được kết nối theo thời gian thực về Sở TN&MT và từ Sở truyền về Bộ TN&MT. Tuy vậy, một số địa phương vẫn chưa thực hiện việc truyền dữ liệu từ doanh nghiệp về Sở. Rất ít địa phương thực hiện việc truyền số liệu về Bộ TN&MT.
  • Để đẩy mạnh mạnh hoạt động quan trắc môi trường tự động liên tục, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo các Trung tâm Quan trắc thời gian tới, phải khảo sát cơ chế quản lý cho các trạm quan trắc tự động phù hợp với tình hình tại địa phương; xây dựng Đề án vận hành tổng thể đối với tất cả các trạm quan trắc tự động; tăng cường công tác chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc môi trường cho các địa phương có nhu cầu. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp nhằm cập nhật và nâng cao kỹ năng và nhận thức trong việc duy trì vận hành các trạm quan trắc tự động; đẩy mạnh hướng dẫn kiểm định đối với các hệ thống quan trắc tự động; xây dựng kế hoạch quan trắc định kỳ năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn.