26 03

3 điểm cơ bản về hệ thống thông tin môi trường hiện nayCông nghệ ngày càng được áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Để cập nhật những thông tin môi trường nhanh nhất, mới nhất đến người dân, hệ thống thông tin môi trường ngày càng được trang bị các công nghệ hiện đại và tối ưu hơn.

 


Hệ thống thông tin môi trường là gì?

Hệ thống bao gồm các phần mềmcơ sở dữ liệu môi trường đã được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn của tổng cục môi trường, yêu cầu thực tiễn quản lý nên sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cho công tác quản lý môi trường từ cấp tỉnh, huyện và xã. Mã nguồn do trung tâm công nghệ thông tin xây dựng nên việc phát triển, chỉnh sửa và bảo trì rất thuận lợi, nhanh chóng và có khả năng ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Công nghệ áp dụng vào hệ thống

- Mô hình: Client/Server

- Môi trường để lập trình phát triển ứng dụng: Microsoft Visual Studio.NET kết hợp các công - nghệ nền của Esri phiên bản 10.3 như: ArcGis Engine Developer Kit, ArcGIS Server.

- Hệ quản trị CSDL Oracle 11g kết hợp với ArcGIS Server của Esri để quản trị CSDL thuộc tính và không gian theo mô hình Geodatabase.

- Phần mềm SCADA dùng để điều khiển tự động hóa và chuẩn OPC.

Quy mô quản lý hệ thốngHệ thống được thiết kế phục vụ công tác quản lý môi trường từ cấp Tỉnh đến huyện, xã và các Sở, Ban, ngành và doanh nghiệp có liên quan. Hệ thống vận hành trên môi trường mạng Internet nên không giới hạn về không gian và thời gian sử dụng.

Cấp tỉnh:

- Trung tâm Công nghệ thông tin thu thập, cập nhật Cơ sở dữ liệu thông qua việc thực hiện Kế hoạch thu thập và quản lý dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

- Chi cục Bảo vệ môi trường sử dụng các phần mềm để khai thác dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, quản lý, cập nhật Cơ sở dữ liệu, tìm kiếm tuyến đường đi đến doanh nghiệp; tra cứu kết quả quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải do các trạm quan trắc tại doanh nghiệp truyền về, trích xuất dữ liệu để xây dựng các Báo cáo.

Cấp huyện và cấp xã (phường):

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã (phường) sử dụng tài khoản được cung cấp để tra cứu dữ liệu phục vụ công tác quản lý trên địa bàn.

- Lãnh đạo các cấp: thực hiện tra cứu nhanh dữ liệu chi tiết của từng thành phần môi trường, từng doanh nghiệp hoặc thông tin tổng hợp.

- Người dân: Xem thông tin về quan trắc môi trường được tính toán tự động liên tục dưới dạng chỉ số, màu sắc.

- Doanh nghiệp: thực hiện kê khai nộp phí Bảo vệ môi trường, Báo cáo chất thải rắn, giám sát hành trình vận chuyển chất thải nguy hại của doanh nghiệp mình phát sinh, tiếp nhận các thông tin, văn bản và phản ánh các kiến nghị trên phần mềm.