11 02

Hội thảo về công nghệ và hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệuVới việc áp dụng trung tâm dữ liệu thông minh, các doanh nghiệp, tổ chức có thể dễ dàng quản lý dữ liệu một cách hiệu quả với độ linh hoạt, chủ động cao, đồng thời, giúp tiết giảm chi phí năng lượng.

Đó là một trong những lợi ích từ các giải pháp mà IBM Việt Nam đưa ra tại Hội thảo về công nghệ và hạ tầng kỹ thuật của trung tâm dữ liệu (datacenter) do Ban Viễn Thông & Công nghệ Thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN phối hợp cùng với IBM tổ chức ngày 9/4/2013.

Theo IBM, có nhiều phương pháp thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu đã được kiểm chứng, giúp mang lại độ linh hoạt cao hơn trong việc ứng phó với thay đổi và đạt hiệu quả chi phí lớn hơn.

Những phương pháp tiếp cận này sử dụng các dịch vụ dựa trên công nghệ phân tích nhằm hiểu rõ cơ sở hạ tầng hiện tại và giúp khai thác giá trị kinh doanh lớn hơn.

Ông Hàn Quốc Ân - Giám đốc kinh doanh Dịch vụ tích hợp công nghệ IBM Việt Nam cho biết: "Trung tâm dữ liệu dạng mô-đun giúp tăng gấp đôi năng lực CNTT mà hầu như không gia tăng mức tiêu thụ năng lượng. Các thiết kế dạng mô-đun cũng mang lại hiệu quả cho các công ty lớn. Trung tâm dữ liệu dạng mô-đun doanh nghiệp giúp giảm thiểu cả chi phí và sự phức tạp trong khi vẫn nâng cao chất lượng và tốc độ triển khai các dịch vụ – giúp các tổ chức hạ thấp mức tiêu thụ năng lượng tới 50% so với khi triển khai các hệ thống CNTT trong một trung tâm dữ liệu truyền thống".