23 07

Hội thảo “Giới thiệu bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiêp”Với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng ngày 15/7/2022, tại Hội trường của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thành phố Hà Nội, VCCI chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần MISA và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Hội thảo “Giới thiệu bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiêp (DBI)” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự Hội thảo, có ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Vụ Trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Đinh Thị Thúy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA cùng các đại biểu (dự trực tuyết và trực tiếp) là lãnh đạo, công chức, viên chức của các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương; các doanh nghiệp.


Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Theo đó, đến năm 2030: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 100% trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã sẽ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, Việt Nam sẽ phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử là trên 80%. Việt Nam sẽ gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI) và sẽ thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Tạo Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả giới thiệu Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (kết hợp chiếu video hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đánh giá), giải pháp thực tiễn nâng cao mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, kinh nghiệm chuyển đổi số thực tế tại doanh nghiệp. Đồng thời các đại biểu cũng đã trao đổi xoay quanh các vấn đề về thực trạng, kinh nghiệm, cách thức, định hướng phát triển chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tại Hội thảo ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, chuyển đổi số được nhắc đến như một xu hướng tất yếu bởi những hiệu quả và lợi ích về kinh tế - xã hội. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng và linh hoạt, nên các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội bắt kịp xu thế chung của nền kinh tế thế giới, nhưng phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn nữa nếu thất bại trong công cuộc chuyển đổi số. Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực đổi mới, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và Truyền thông: Bộ chỉ số DBI đánh giá dựa trên 6 trụ cột: Trải nghiệm số cho khách hàng; chiến lược; hạ tầng và công nghệ số; vận hành; chuyển đổi số văn hóa doanh nghiệp; dữ liệu tài sản và thông tin. DBI áp dụng cho quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp lớn và tập đoàn, tổng công ty. DBI cung cấp cho doanh nghiệp bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp xác định được đang ở giai đoạn nào và các khâu mạnh yếu của mình theo từng trụ cột của chuyển đổi số. Các tiêu chí đánh giá cấp độ chuyển đổi số của doanh nghiệp được chấm điểm theo các mức: khởi động, bắt đầu, hình thành, nâng cao và dẫn dắt, qua đó xác định được 5 cấp độ chuyển đổi số của doanh nghiệp. Mỗi tiêu chí đều được chấm điểm với thang điểm từ 0 đến 5 và tổng hợp để đánh giá mức độ chuyển đổi số theo từng trụ cột. Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện. Nó cũng hỗ trợ cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp, đưa ra các khuyến nghị về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. "Nhờ có bộ chỉ số DBI, các doanh nghiệp dường như không còn gặp khó khăn trong việc đo lường kết quả chuyển đổi số".
Nguồn: Sở Khoa học và Thông tin Tỉnh Sóc Trăng