11 02

VDATA các hệ thống quản lý cáp của PANDUITPANDUIT cung cấp đầy đủ các giải pháp quản lý cáp sáng tạo đảm bảo hiệu năng và bảo vệ mạng cáp tối đa, tạo ra độ tin cậy hệ thống cao hơn, tiết kiệm diện tích

Giải pháp quản lý cáp theo chiều thẳng đứng PATCHRUNNERTM (PATCHRUNNERTM  Vertical Cable Managers), cung với các phiến đấu dây nghiêng của PANDUIT (PANDUIT angled patch panels) có năng lực quản lý cáp với mật độ cao và chỉ chiếm dụng một diện tích bằng 1/4 so với các hệ thống quản lý cáp thông thường. Giải pháp có hiệu quả chi phí cao này giúp cát giảm đáng kể diện tích mặt bằng cần thiết và số lượng phần tử thiết bị cần sử dụng.


                      cáp đồng panduit


Bán kính uốn cong thích hợp

Giải pháp quản lý cáp theo chiều thẳng đứng PATCHRUNNERTM (PATCHRUNNERTM  Vertical Cable Managers), có bán kính uốn cáp phù hợp với không gian giá máy để hỗ trợ cáp khi chúng đi vào máng cáp đứng, góp phần nâng cao độ sẵng sàng của mạng.

Hình thức

Các hệ thống quản lý cáp, phiến đấu dây và các hệ thống tủ, giá máy của  PANDUIT có hình thức rất chuyên nghiệp, được trau chuốt một cách kỹ càng để xứng đáng với khoản đầu tư vào mạng của bạn.