24 03

Thiết lập giải pháp ảo hóa cho trung tâm dữ liệuGiải pháp ảo hóa cho trung tâm dữ liệu là xu hướng cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, từ quy mô vừa và nhỏ đến quy mô lớn. Bởi ảo hóa cho trung tâm dữ liệu giúp hệ thống vận hành của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có phương án dự phòng khi hệ thống gặp vấn đề.

 

Trung tâm của ảo hóa là “máy ảo” (VM), một nơi chứa phần mềm chạy độc lập với các hệ điều hành và các ứng dụng bên trong đó. Bởi vì một máy ảo là hoàn toàn riêng biệt và độc lập nên nhiều máy ảo có thể chạy đồng thời trên một máy tính duy nhất. Một lớp phần mềm mỏng được gọi là hypervisor tách riêng các máy ảo từ máy chủ, và tự động phân bổ nguồn lực tính toán cho mỗi máy ảo khi cần thiết.

Nhiều ứng dụng trên một máy chủ. Mỗi một VM có thể đóng gói toàn bộ máy tính, và nhiều ứng dụng cùng với hệ điều hành có thể chạy trên một máy chủ cùng một lúc. Sử dụng công suất máy chủ tối đa với số lượng máy chủ tối thiểu. Tất cả các máy tính vật lý được sử dụng hết công suất của nó, cho phép giảm đáng kể chi phí bằng cách triển khai tổng thể ít các máy chủ hơn.

Ứng dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn với nguồn lực dự phòng. Giống như một tệp tin khép kín, máy ảo có thể được thao tác như sao chép hay cắt dán một cách dễ dàng. Điều này mang lại sự đơn giản chưa từng có, tốc độ và sự linh hoạt để cung cấp và quản lý CNTT. Máy ảo thậm chí có thể được chuyển sang một máy chủ vật lý khác trong khi đang chạy, thông qua một quá trình được gọi là chuyển đổi trực tiếp. Bạn cũng có thể ảo hóa các ứng dụng kinh doanh quan trọng để cải thiện hiệu suất, độ tin cậy, khả năng mở rộng, và giảm chi phí.

 

Hợp nhất các máy chủ


Ảo hóa một hoặc hai máy chủ chỉ là khởi đầu. Tiếp theo là tổng hợp một cụm máy chủ thành một nguồn lực tài nguyên hợp nhất và duy nhất. Ví dụ, thay vì 20 máy chủ chạy với công suất 15% mỗi máy, bạn có thể giảm số lượng phần cứng và các chi phí liên quan đến 4 máy chủ để mỗi máy hoạt động với công suất 80%.

 

Ảo hóa máy tính để bàn


Giải pháp của chúng tôi cho phép bạn cung cấp một máy tính để bàn ảo an toàn như một dịch vụ quản lý cho nhân viên văn phòng từ xa và ở các chi nhánh với nhau. Các giải pháp máy tính để bàn ảo của chúng tôi tăng tính linh hoạt kinh doanh, giảm chi phí.

 

Lưu trữ hợp nhất


Giải pháp của chúng tôi cung cấp một giải pháp tự động, dễ dàng triển khai cho việc ảo hóa lưu trữ kết hợp ổ đĩa máy chủ hiện có của bạn thành một hệ thống chung mà không phải tốn chi phí mua một hệ thống SAN phức tạp.