26 03

Mạng 5G với giải pháp truyền dẫn quang nào phù hợpMạng 5G đã được ứng dụng nhiều nơi trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc,...Hệ thống mạng cũng đã được thử nghiệm tại Việt Nam, tại 4 thành phố. 5G đã được thử nghiệm thành công và đang trong quá trình hoàn thiện để phổ biến với mọi người dùng. Giải pháp truyền dẫn quang cho mạng 5G cần truyền tải và chịu bền tốt.
 

Các tính năng chính của mạng 5G bao gồm băng thông lớn (lên đến 1Gb / s), độ trễ thấp (1ns) và kết nối khối lượng (mật độ kết nối 106 / km2), cung cấp các yêu cầu mới về băng thông, dung lượng, độ trễ và tính linh hoạt của mạng mạng mang tải. Tín hiệu baseband của trạm gốc 5G được truyền kỹ thuật số, sử dụng giao diện giao thức eCPRI (tỷ lệ điển hình 25.16Gb / s). Xem xét các trạm chung với 4G, tùy chọn CPRI tùy chọn10 (24.33Gb / s) cần phải tương thích.

Các thiết bị truyền thông quang học là các thành phần cốt lõi của mạng truyền dẫn quang, mang các chức năng của lớp vật lý mạng quan trọng, chẳng hạn như chuyển đổi quang điện, ghép kênh và ghép kênh, và phân phối nguồn quang. So với mạng 3G / 4G hiện tại, sự thay đổi lớn nhất của 5G trong mạng mang tải không dây là fronthaul và middlehaul. Mặt trước của 5G đề cập đến kết nối giữa trạm cơ sở (AAU) và DU (đơn vị phân phối, xử lý giao thức tầng vật lý và dịch vụ thời gian thực), trong khi 5G trungha là kết nối giữa DU và CU (đơn vị tập trung, xử lý không thực) giao thức thời gian và dịch vụ).

Trạm gốc không dây thường được lắp đặt trong tháp truyền thông hoặc mái của tòa nhà. Vì vậy, các thiết bị quang học được sử dụng trong fronthaul và trungha cần phải đáp ứng việc sử dụng các cảnh ngoài trời. Điều quan trọng nhất là phạm vi nhiệt độ hoạt động của các thiết bị cần phải đáp ứng các yêu cầu của cấp công nghiệp, nghĩa là, từ -40 ℃ đến 85 ℃. Một cảnh trong nhà, bằng cách này, nói chung là một yêu cầu nhiệt độ cấp thương mại, 0 ℃ để 70 ℃.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ VDATA để được tư vấn giải pháp tốt nhất!