22 01

Hub dự liệu của hệ thống phân phối truyền thôngĐáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng Category 5e, 110 kết cuối bấm dây trên mặt Hub, cho phép truy cập dễ dàng và các kết nối trong hộp phân phối.

Hub dự liệu của hệ thống phân phối truyền thông

Hub dự liệu của hệ thống phân phối truyền thông