22 01

Bộ KIT của hệ thống phân phối truyền thông và trang bị đi kèmGiá máy hỗ trợ các thiết bị từ các nhà cung cấp khác để đảm bảo độ linh hoạt trong thiết kế.

Bộ kit quản lý cáp hỗ trợ việc đi cáp thích hợp bên trong hộp phân phối.

Bộ kit tiếp đất hỗ trợ việc tiếp đất hộp phân phối truyền thông một cách thích hợp.

Vòng quản lý cáp kiểm soát bán kính bẻ cong của cáp.

Phụ kiện phân phối truyền thông