08 02

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của VDATA năm 2019VDATA liên tục tìm kiếm các ứng viên có năng lực và nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia vào những dự án thách thức và đỏi hỏi sự năng động sáng tạo rất cao.

Nếu bạn là người ưa thích công việc năng động, sáng tạo, không ngồi yên một chỗ và làm chủ thu nhập của mình, bạn hãy đến với môi trường làm việc của VDATA. Tại VDATA không có một nội quy công việc nào hết. Nội quy duy nhất mà bạn cần tuân thủ đó là hãy làm việc như chính bạn mong muốn được làm việc. Và hơn thế nữa bạn sẽ biết cách tự đánh giá bản thân mình, biết rõ mục tiêu công việc của mình, biết rõ định hướng phát triển của VDATA và con đường nghề nghiệp của bạn.

Trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và dịch vụ CNTT chúng tôi đang cần các vị trí sau :

  • Trưởng dự án (project manager)
  • Kỹ sư bán hàng (pre-sale)
  • Kỹ sư bảo hành
  • Phát triển kinh doanh (business development)
  • PHP & MySQL coder.


Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi sơ yếu lý lịch đến địa chỉ info@vdata.com.vn