23 03

Đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyếnĐại diện Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cho biết, trong hơn 1 tháng qua, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã tăng gấp đôi, đạt 24%. Sau 20 năm phát triển Chính phủ điện tử, tỷ lệ này mới là 12%.

Theo một đại diện của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ của các cơ quan nhà nước. “Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 càng trở nên quan trọng và cấp bách”, vị đại diện Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Vì vậy, việc phát triển dịch vụ công trực tuyến là cần thiết và sẽ trở nên phổ biến. Việc cần công cụ đo lường mức độ sẽ là cần để phát triển và duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nhấn mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là kết quả đầu ra, đánh giá hiệu quả của triển khai Chính phủ điện tử, ông Nguyễn Phú Tiến cũng cho hay, trong thời gian qua, Cục Tin học hóa đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, gần đây nhất, Cục Tin học hóa đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành Thông tư 18 ngày 25/12/2019 về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”, Thông tư 22 ngày 31/12/2019 quy định tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Các văn bản này tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng các Cổng dịch vụ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp dịch vụ, dữ liệu khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao”, ông Nguyễn Phú Tiến nói.


Trước hết, để đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan triển khai ngay các nội dung trong công văn 929 về đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Cục Tin học hóa sẽ phối hợp các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong thời gian dịch bệnh hiện nay.

Hướng phát triển dịch vụ công trực tuyến là tối ưu cho sự phát triển của công nghệ vào dịch vụ công. Việc xây dựng công cụ đo lường sử dụng dịch vụ công trực tuyến cần được đẩy mạnh.