22 01

Vdata Khai trương phần mềm chấm công điện tửPhần mềm chấm công điện tử, một phân hệ quan trọng của hệ chương trình hỗ trợ quản lý doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng web-base cho phép thực hiện nhiều phương thức chấm công khác nhau, chính xác tuyệt đối.


Chấm công cho văn phòng:

Nhân viên văn phòng đầu giờ đến làm việc sẽ login vào máy chủ quản trị, đăng nhập với tên và mật khẩu của mình, ngay sau đó hệ thống sẽ chấm công vào cơ sở dữ liệu. Giờ đăng nhập sẽ lấy làm giờ đi làm.

Trường hợp nhân viên có việc ở bên ngoài, cần gọi điện hoặc đăng ký bằng email với cán bộ nhân sự là người có quyền được chấm công thay thế. Khi đó cán bộ nhân sự sẽ quyền quyết định về thời gian làm việc.Do sử dụng trên nền tảng web-base nên những nhân viên làm việc từ xa (dưới phân xưởng hoặc văn phòng khác) cũng có thể điểm danh, chấm công thông qua VPN hoặc thông qua website.


Thông tin, báo cáo:

Cuối tháng, nhân viên nhân sự là người có quyền sẽ kết xuất ra các báo cáo sau:
- Bảng chấm công
- Thống kê số ngày làm, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ không phép, thêm giờ... theo mã nhân viên
- Kết xuất bảng lương, thưởng, phụ cấp và ăn ca