15 01

Hệ thống hạ tầng mạng máy chủ hiệu năng caoViệc tập trung hóa cơ hở hạ tầng Trung tâm dữ liệu đi liền với việc xây dựng một hệ thống mạng máy chủ có khả năng mở rộng cao, cho phép mở rộng và cung cấp môi trường an toàn cho các ứng dụng chạy trên nó.

Cơ sở hạ tầng mạng IP thông minh của Cisco cho phép Trung tâm dữ liệu cung cấp các truy cập an toàn và tối ưu từ người dùng đầu cuối tới các ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu, cung cấp khả năng truyền thông tốc độ cao và tin cậy giữa các lớp máy chủ, giữa các nguồn lực tính toán và giữa các ứng dụng với nhau. Cisco đề xuất với các nhà quản lý Trung tâm dữ liệu một cơ sở hạ tầng mạng IP xây dựng dựa trên hệ thống chuyển mạch thông minh, đã được thực tế chứng minh, đã giành được nhiều giải thưởng về công nghệ, đó là dòng sản phẩm chuyển mạch Cisco Catalyst, mà tiêu biểu là thiết bị chuyển mạch Catalyst 6500. Cisco đã và đang tiếp tục đi tiên phong trong lĩnh vực này, với những phát minh, sáng chế nhằm ngày càng tăng cường sức mạnh cơ sở hạ tầng mạng IP cho Trung tâm dữ liệu, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Trung tâm dữ liệu về độ mềm dẻo, độ sẵn sàng, và năng lực xử lý của các hệ thống chuyển mạch. Đồng thời, thiết kế mô-đun hóa của các hệ thống này cho phép dễ dàng nâng cấp để hỗ trợ các công nghệ và các dịch vụ tiên tiến trong tương lai. Cơ sở hạ tầng mạng IP này, được xây dựng dựa trên nền tảng các thiết bị chuyển mạch Catalyst nói chung và thiết bị chuyển mạch Catalyst 6500 nói riêng, đóng vai trò trung tâm trong Kiến trúc Trung tâm dữ liệu.Khả năng tích hợp trực tiếp các dịch vụ quan trọng, mang tính sống còn đối với Trung tâm dữ liệu, như Firewall, IPS, Server Load Balancing, SSL Off-load…vào kết cấu mạng yêu cầu một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với việc thiết kế Trung tâm dữ liệu. Hơn nữa khả năng ảo hóa của các dịch vụ này áp dụng vào môi trường ứng dụng thích hợp làm cho các thiết bị chuyển mạch Catalyst trở nên phù hợp hơn bao giờ hết đối với một hệ thống mạng máy chủ có khả năng mở rộng cao trong Trung tâm dữ liệu. Cisco đề xuất thiết kế lớp dịch vụ “service layer” nằm giữa lớp tập trung (Aggregation layer) và lớp lõi (Core layer).

Mạng kết cấu máy chủ (Server Fabric Network)

Trước đây, yêu cầu tính toán tốc độ cao (HPC – High-Performance Computing) thường chỉ được áp dụng trong các ngành đặc biệt với những ứng dụng chuyên biệt, hoặc trong môi trường nghiên cứu. Hệ thống HPC bao gồm một tập hợp rất lớn những hệ thống máy tính, mặc dù có năng lực xử lý riêng rẽ không cao, tập trung xử lý một tác vụ. Tuy nhiên ngày nay, yêu cầu tính toán tốc độ cao sử dụng các hệ thống máy tính thông thường này (HPC) đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm nhằm tăng sức mạnh xử lý các ứng dụng của doanh nghiệp và giảm chi phí đầu tư, vận hành, khai thác.

Hệ thống HPC yêu cầu một môi trường kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp nhằm liên kết sức mạnh của các máy tính riêng rẽ để thực hiện một tác vụ nhất định. Giải pháp chuyển mạch máy chủ sử dụng công nghệ Infiniband (Cisco Infiniband Server Fabric Switch) cung cấp một nền tảng chuyển mạch tốc độ lên tới nhiều Terabit với kiến trúc điều khiển thông minh, khả năng ảo hóa, cho phép kết nối các máy tính thành phần với thông lượng cao, độ trễ thấp