16 01

Hệ thống dây nhẩy và Pigtails sợi quang NetkeyPhù hợp với các tiêu chuẩn ITA/EIA 568-C.3-1 and ISO/IEC 11801, IEC-61754-7 (quốc tế) và TIA-604-5 (FOCIS-5).

Dây nhẩy và pigtails bao gồm sợi quang OM3 hoặc sợi quang OM1, OM2 hay OS1 trong sợi quang đệm chặt 900µm, cáp bọc vỏ zipcord 1.3mm hoặc 3.0mm song công hoặc cáp bọc vỏ zipcord 1.8mm song công.

100% hiệu năng đã được kiểm thử đảm bảo rằng các dây nhẩy và pigtails phù hợp với tiêu chuẩn.

Tham chiếu kiểm soát chất lượng nhãn nhận dạng QC cung cấp khả năng truy xuất số liệu đo kiểm trong suốt vòng đời.Dây nhẩy và Pigtails sợi quang Netkey