11 02

Giải pháp quản lý tổng các lớp vật lý PANVIEW iQPANVIEW là một hệ thống quản lý tổng thể tích hợp cả phần cứngphần mềm, một sản phẩm tiên tiến của Panduit giúp quản lý và vận hành các hạ tầng cáp mạng vất lý cũng như các thành phần giám sát môi trường trong trung tâm dữ liệu. Các hệ thống cấp nguồn qua đường dây Ethernet POE mang lại tính thẩm mỹ cao và năng lực quản lý và an ninh bên trong những môi trường trung tâm dữ liệu phức tạp và đang trong quá trình tăng trưởng. Nhờ đó, khách hàng có thể sử dụng các tài nguyên một cách hiệu quả và hạ thấp chi phí khai thác mạng.

Hệ thống đấu dây thông minh

Hệ thống quản lý lớp vật lý PANVIEW cung cấp tính khả kiến theo thời gian thực về những thay đổi kết nối trong khu vực đấu dây với những thông báo trên màn hình, cảnh báo thông qua email, hoặc báo hiệu đến các hệ thống quản lý mạng. Nhờ đó vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn, thời gian ngưng trệ hoạt động của hệ thống được tố ưu hóa và an ninh được nâng cao.


giải pháp quản lý panview


Quản lý từ xa

Phần mêm PANVIEW là một hệ thống quản lý dựa trên website có thể ghi chép mực độ sử dụng tài sản, theo dõi sự di chuyển của các tài sản mạng, và liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu đảm bảo độ chính xác 100% của thông tin về khu vực đấu dây.

Quản lý năng lực được cải tiến

Các phiến dây nguồn PoEPOE compact 8 Midspan là những giải pháp tin cậy, có hiệu suất về mặt chi phí và có khả năng mở rộng cho triển khai các ứng dụng cấp nguồn qua đương dây Ethernet (PoE) mới, như là các camera an ninh IP, điện thoại IP, các điểm truy cập không dây và các ứng dụng mạng hội tụ. Các hệ thống cấp nguồn điện được tối ưu hóa và mực độ bức xạ nhiệt thấp của tất cả các thiệt bị được kết nối trong các thiết kế 1 RU giúp tiết kiệm diện tích. Phần mềm đi kèm cho phép quản lý tại chỗ và quản lý từ xa các thiết bị được kết nối.