15 01

Tấm ốp mặt (Faceplates) NetKey hoạt động như thế nào?  •  Hỗ trợ tất cả các mô-đun NetKey
  •  Có nhiều mật độ cổng khác nhau
  •  Nhãn tùy chọn để nhận dạng cổng một cách dễ dàng

 

Part Number

Mô tả

Màu

 

Tấm ốp mặt Gắn mặt phẳng bắt vít

NK2HSFIWY

Tẩm ốp mặt ngang, một lỗ cắm, gắn trên mặt phẳng, với   các nhãn. Hỗ trợ hai mô-đun NetKey.

   Màu trắng

(Arctic White)

NK4HSFIWY

Tấm ốp mặt ngang, một lỗ cắm, gẳn trên mặt phắng, với   các nhãn. Hỗ trợ bốn mô-đun NetKey.

   Màu trắng

(Arctic White)

NK FNIW

Tấm ốp mặt dọc, một lỗ cắm, gắn trên mặt phẳng.

    Màu trắng

(Arctic White)

NK FIWY

Tấm ổp mặt dọc, một lỗ cắm, gắn trên mặt phắng với các nhãn.

    Màu trắng

(Arctic White))

NK2HSFIWY

Tẩm ốp mặt ngang, một lỗ cắm, gắn trên mặt phẳng, với các nhãn. Hỗ trỢ hai mô-đun NetKey.

    Màu trắng

(Arctic White)

 

Tấm ốp mặt bằng thép không gỉ

NKPS

Tấm õp măt doc bằng thép không gi, một lỗ cẳm với các nhãn

    Màu trắng

(Arctic White)

 

Tấm ốp mặt 86mm x 86mm

NKFPLUKF2SAW

Tấm ốp mặt một lỗ cắm, 86mm X 86mm, có nắp che với nhãn và khe biểu tượng. Hỗ trỢ hai mô-đun NetKey .Bao gồm hai vít gẳn bu-lông M3.3-0.5 X 30mm.

   Màu trắng

(Arctic White)

NKFPL86F2SAW

Tãm ốp mặt một lỗ cắm, 86mm X 86mm, có nắp che với nhãn và khe biểu tượng. Hô trỢ hai mô-đun NetKey .Bao gồm hai vít gắn bu lông M4.0-0.7 X 25mm.

   Màu trắng

(Arctic White)

NKFPLUKF4SAW

Tấm ốp mặt một lỗ cắm, 86mm X 86mm, có nắp che với nhãn và khe biểu tượng. Hỗ trỢ bốn mô-đun NetKey . Bao gồm cả hai bu-lông gẳn M3.3-0.5 X 30mm.

    Màu trắng

(Arctic White)

NKFPL86F4SAW

Tấm ốp mặt một lỗ cắm, 86mm X 86mm, có nẳp che với nhãn và khe biểu tượng. Hỗ trợ bốn mô-đun NetKey .Bao gồm cả hai bu-lông gắn M4.0-0.7 X 25mm.

    Màu trắng

(Arctic White)

  •  Có các mật độ 1, 2, 3 và 4 cổng.
  • Có các cấu hình một lỗ cẳm mật độ 1, 2, 4, và 6 cổng.
  • Có các cấu hình 2 hoặc 4 cống
  • Có các cấu hình 2, 4 hoặc 6 cổng.
  • Đối với các màu tiêu chuẩn ngoài IW (Off White - Trắng), thay thế hậu tõ bằng El (Electric Ivory - Ngà), WH (White), IG (International Gray - Xám) hoặc BL (Black - Đen). NK2HSFY và NK4HSFY không có màu BL (Black - Đen).