11 02

VDATA Giải pháp cáp đồng của nhà cung cấp PANDUITPANDUIT cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh dành cho các ứng dụng sử dụng cáp đồng đôi xoắn, có vỏ bọc và không có vỏ bọc. Các giải pháp đi cáp đồng Category 6A, Category 6, và Category 5e chính là những thiết kế có tính sáng tạo , cao hơn cả yêu cầu của những tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất, tạo nên một cơ sở hạ tầng cáp tốt nhất. Bên cạnh đó, những giải pháp cáp được kết nối sẵn cho phép triển khai hạ tầng nhanh hơn và toàn vẹn của mạng cao hơn.

Động tin cậy - Tất cả các modules, jack kết nối (jack modules), dây nhẩy (patch cords), và các giải pháp kết cuối sẵn đều được kiểm tra 100% về hiệu năng và được đánh số kiểm soát chất lượn theo seri đẻ truy nguyên nguồn gốc sự cố khi cần thiết.

                       


Hiệu năng - Từng thành phần hệ thống đều mang những công nghệ thiết kế sáng tạo, hỗ trợ cho nhau và cùng nhau làm việc để đạt được hiệu năng tối ưu và cân bằng. Hệ thống cáp đồng Tx6TM 10IGTM cung cấp hiệu năng đã được các tổ chức độc lập kiểm nhiệm ở mức độ cao hơn cả những yêu cầu của dự thảo tiêu chuẩn TIA/EIA 568-B.2-AD10 và ISO 11801 Class EA edition 2.1, cũng như là tiêu chuẩn đã được thông qua IEEE 802.3an-2006, hỗ trợ truyền dẫn 10GBASE-T trên hệ thống cáp đôi xoắn.

Khả năng mở rộng - Các hệ thống cáp đồng TMTM được thiết kế để sử dụng nhiều linh kiện kết nối của PANDUIT như cáp, jack cắm, dây nhẩy, phiến đấu dây, các hộp cáp và các phiến giáo tiếp được kết cuối sẵn. Các phần tử có cấu trúc modules và có khả năng mở rộng được thiết kế để cùng nhau làm việc nhằm tạo nên một môi trường có hiệu quả về mặt chi phí dành cho các ứng dụng băng thông rộng, cả ở hiện tại và trong tương lai.