22 01

Nhà máy DST VINA được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và tăng vốn điều lệNgày 08 tháng 01 năm 2015, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ hai cho Công ty TNHH DST Vina, với các nội dung đăng ký điều chỉnh: tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty TNHH DST Vina là doanh nghiệp liên doanh (trong đó chủ đầu tư Hàn Quốc góp 95% phần vốn góp, Chủ đầu tư Việt Nam góp 5% phần vốn góp), được thành lập ngày 02/12/2013 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 192022000188 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cấp, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 26/6/2014; Tổng vốn đầu tư: 05 triệu USD, vốn điều lệ: 01 triệu USD; Trụ sở chính và nhà xưởng đặt tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, gia công bề mặt nhựa, băng keo dán phục vụ sản xuất màn hình điện thoại di động. Công ty hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp chế xuất. Sản phẩm của Công ty chủ yếu được cung cấp cho Tập đoàn Samsung và Công ty LG.

Sau thời gian nghiên cứu thị trường, nhận thấy nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm đang sản xuất của Công ty ngày càng tăng cao, thị trường về các sản phẩm băng, phim, xốp dùng để lót, đệm, cách điện, nhiệt... khá tiềm năng, Chủ đầu tư Công ty đã quyết định tăng vốn đầu tư thêm 09 triệu USD, vốn điều lệ thêm 02 triệu USD để nhập khẩu thêm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng để phục vụ sản xuất ngành nghề kinh doanh hiện tại và ngành nghề kinh doanh bổ sung là: Sản xuất, gia công các loại băng, phim, xốp có tác dụng để lót, đệm, cách điện, chống thấm, giảm chấn, bảo vệ màn hình và các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, điện thoại di động và các thiết bị điện tử, với quy mô 5.000.000 sản phẩm/năm. Ngoài các khách hàng truyền thống như Samsung, LG, Công ty sẽ mở rộng đối tượng khách hàng, hướng tới các Công ty, Tập đoàn khác tại Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới với các sản phẩm cung cấp đa dạng và chất lượng ngày càng tốt hơn.

Dự án đầu tư mở rộng của Công ty TNHH DST Vina là dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tiên của năm 2015 trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Làn sóng đầu tư của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện tử vào Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng trong những năm gần đây, đã tạo ra sức lan tỏa không nhỏ trong hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.