16 01

Hộp đấu nối hỗ trợ tất cả các modules NetkeyHỗ trợ tất cả các modules NetkeyTM, bao gồm cả vít gắn và băng dính. Tương thích với PanduitTM LD3, LD5 và LD10 Raceway.

Hộp đấu nối gắn bề mặt Netkey