21 05

Dự án setup hệ thống trọn gói cho tổ chức Giáo dục AITAIT là một trong những tổ chức Giáo dục chuyên nghiệp hàng đầu và có kinh nghiệm tại Việt Nam. Thành lập năm 1997, dịch vụ của AITcung cấp tư vấn giáo dục cho sinh viên, bao gồm những tư vấn và hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ đi du học nước ngoài.

Với 2 văn phòng tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và do đặc thù công việc, các nhân viên của AIT thường xuyên phải đi công tác nước ngoài và làm việc từ xa. Trong khi công ty có một hệ thống văn bản tài liệu được lưu trữ và backup tại file-server trong văn phòng.
Để tối ưu hóa hệ thống và thỏa mãn nhu cầu trên, VDATA đã thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng nội bộ theo gói start-up-business trong đó bao gồm các kết nối mạng LAN có dây, không dây, chia sẻ file phân quyền dựa truy cập cho từng nhân viên. Setup printer server. Setup kết nối mạng VPN cho phép 2 văn phòng làm việc như trong cùng một mạng LAN để chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung, đồng thời các nhân viên có thể làm việc tại nhà hoặc truy cập đến tài nguyên văn phòng khi đang trên đường công tác. Hệ thống cũng được backup bán tự động bằng phần mềm đồng bộ được thực hiện hàng ngày để đảm bảo có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu khi có sự cố xảy ra.