11 02

Các vấn đề đặt ra đối với hệ thống network của Trung tâm dữ liệuĐối với bất kỳ một công ty, doanh nghiệp hay một tổ chức nào, Trung tâm dữ liệu chính là trái tim của hệ thống Công nghệ Thông tin. Mọi hoạt động đều gắn liền với Trung tâm dữ liệu, từ các ứng dụng nghiệp vụ, môi trường làm việc cộng tác đến các ứng dụng tương tác. Trong vòng hơn một thập kỷ qua, sự phát triển của Internet và các công nghệ phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng Web làm cho Trung tâm dữ liệu mang tâm chiến lược hơn bao giờ hết.

Các nhà quản lý Trung tâm dữ liệu đang phải đương đầu với những thách thức nhằm đạt được những mục đích trên. Hầu hết các trung tâm dữ liệu đã và đang phát triển rất nhanh chóng để đáp ứng được sự bùng nổ, phát triển về kinh tế, về quy mô tổ chức của các doanh nghiệp. Hậu quả là các ứng dụng thường được phát triển một các độc lập, riêng lẻ, dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả, tạo ra các các ốc đảo rời rạc về mặt cơ sở hạ tầng. Mỗi ốc đảo cơ sở hạ tầng được thiết kế thiên về việc phục vụ một ứng dụng nhất định, chính vì vậy một Trung tâm dữ liệu điển hình thường hỗ trợ một tập hợp các hệ điều hành, các hệ thống máy chủ, và các hệ thống lưu trữ khác nhau. Cơ sở hạ tầng hỗn tạp, hỗ trợ các ốc đảo ứng dụng khác nhau, dẫn đến những khó khăn rất lớn khi có yêu cầu thay đổi, hoặc mở rộng Trung tâm dữ liệu cũng như rất tốn kém trong việc quản lý, tích hợp, đảm bảo an ninh và thực hiện sao lưu dự phòng. Hình ảnh của chung của Trung tâm dữ liệu 
                                     Môi trường Ứng dụng cô lập làm giảm hiệu quả hoạt động, vận hành


Theo ước tính, 70% ngân sách Công nghệ thông tin dành cho việc duy trì môi trường ứng dụng hiện tại. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động, vận hành, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của Trung tâm dữ liệu, nhằm dành nhiều ngân sách hơn cho các dự án Công nghệ thông tin mang tính đột phá, giúp cho doanh nghiệp tạo ra doanh thu cao hơn nữa. Thêm nữa, các nhà quản trị Trung tâm dữ liệu cần có một cơ sở hạ tầng kiên cường, có khả năng bảo vệ các dịch vụ và ứng dụng của Trung tâm dữ liệu chống lại các cuộc tấn công về an ninh cũng như sự đình trệ, gián đoạn phục vụ.

Một trong những mục tiêu hết sức quan trọng của Trung tâm dữ liệu là có được một cơ sở hạ tầng thống nhất, có khả năng phối kết hợp chặt chẽ các công nghệ ứng dụng, công nghệ mạng, công nghệ lưu trữ và công nghệ tính toán, là các công nghệ mà đang ngày càng phát triển, cải thiện. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu cần phải tăng cường sức mạnh của hệ thống Công nghệ thông tin, cho phép hỗ trợ ngày càng tốt hơn nữa quá trình hoạt động kinh doanh đang thay đổi.

Để đáp ứng được những mục tiêu quan trọng trên, việc ứng dụng các công nghệ tập trung hóa và ảo hóa vào Trung tâm dữ liệu cho phép chuyển đổi các nguồn lực tính toán cũng như lưu trữ từ các hệ thống rời rạc, cô lập sang thành một trung tâm dịch vụ (service-centric). Khi đó Trung tâm dữ liệu sẽ trở thành một trung tâm tập trung các nguồn lực có thể chia sẻ, bao gồm các thành phần chuẩn hóa, có khả năng tập hợp, phân lớp, cung cấp và truy xuất thông qua một hệ thống mạng thông minh