16 01

Các modules jack cáp đồng Netkey category 6, 5e và 3Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn về hiệu năng trong ngành đối với Category 6 , 5e và 3. 

Các modules jack bấm dây đã được kiểm thử 100% về hiệu năng và mỗi modules đều được đánh số thứ tự để theo dõi sau này.

Gắn vào hoặc gỡ khỏi tấm ốp mặt (Keystone opnening) giúp dễ dàng di chuyển, bổ sung và thay đổi.

Nhãn đa năng bao gồm cả các sơ đồ đi dây T568A và T568B