VDATA - Giải pháp CNTT

Thông tin hỗ trợ

Thông tin chung về công ty VDATA
Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả giúp cho mọi người trong team chỉ cần nhìn qua là biết được có những đầu việc nào, ai đang làm gì, và làm đến giai đoạn nào rồi.
Trang này hỗ trợ các bạn kỹ thuật của VDATA và khách hàng, đối tác tải các tài liệu kỹ thuật chuyên dụng, phục vụ cho công việc lắp đặt triển khai dự án và vận hành.
TeamViewer là giải pháp dễ dàng, miễn phí và thân thiện cho việc chia sẻ máy tính từ xa. Bạn có thể kiểm soát từ xa một đối tác trực tuyến, hoặc bạn có thể xem thông tin của khách hàng trên màn hình Desktop của bạn – mà không cần lo ngại về tất cả các bức tường lửa, địa chỉ IP và NAT
Bảng tính dưới đây dùng để tra cứu thông số về dòng tải cực đại cho các loại cáp điện ba pha hoặc sợi cáp đơn hiện có trên thị trường
Khu vực download các phần mềm thông dụng hỗ trợ cho khách hàng và nhân viên của công ty VDATA
Trang: 1 2