VDATA - Giải pháp CNTT
Download phần mềm

Download phần mềm


  • Picpick là phần mềm tiện ích giúp các bạn thiết kế web thao tác chụp hình nhan màn hình, lấy mã mầu, đo kích thước trên màn hình... rất tiện lợi. Download phần mềm tại đây.
  • Teamviewer client là phần mềm hỗ trợ việc truy xuất từ xa đến máy tính của bạn. Phần mềm không cần cài đặt, và tương thích với mọi version Teamviewer khác. Download tại đây
  • Disk calculator là một tiện ích dùng để lượng tính dung lượng đĩa cứng cần thiết để lưu trữ hình ảnh từ camera HD. Phần mềm này có thể tính dung lượng cho 1 camera đến 32 camera. Download tại đây.
  • Driver và tài liệu kỹ thuật của GSM modem G2403 dùng trong nhắn tin quảng cáo
  • Outlook Duplicate Item Remover. Khi sử dụng outlook để backup hoặc restore email, đôi khi có thể tạo ra rất nhiều thư bị trùng lặp. Việc xóa bỏ các email trùng lặp bằng tay sẽ tốn nhiều thời gian. Giờ đây đã có công cụ ODIR, một plugin của Outlook cho phép bạn thực hiện việc này trong vòng 1 giây download công cụ ODIR.
  • PDF creater. Đây là phần mềm cho phép bạn in trực tiếp các file word, exel hoặc các báo cáo thuế từ phần mềm hỗ trợ kê khai sang một file PDF thay vì ra máy in như thông thường. Download phần mềm ở đây.
  • Winrar. Đây là phần mềm cho phép bạn nén và mở nén các file để chia sẻ qua Internet. Download phần mềm ở đây.