VDATA - Giải pháp CNTT

Công nghệ mới

Khi nhắc đến nền tảng của hệ thống thông tin không thể không nhắc đến các trung tâm dữ liệu (Data Center), trái tim của toàn bộ hệ thống.
Xây dựng một hệ thống máy chủ (server) và trung tâm dữ liệu (datacenter) chuyên nghiệp thông qua ảo hóa trên nền tảng đám mây là xu hướng công nghệ thông tin hiện nay.
Từ lâu trên thế giới, trung tâm dữ liệu (Datacenter) đã là một trong những quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp với mục tiêu khai thác tối đa vai trò của công nghệ thông tin nhằm tạo ra sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.
Khi chúng ta xem xét dựa trên nhiều đối tượng trong một tổ chức có ảnh hưởng lên hoạt động của tổ chức đó cũng như Trung tâm dữ liệu, thì chúng ta cũng cần nhìn nhận sự pha trộn của các kiến trúc ứng dụng.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã và đang ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đối với các doanh nghiệp, công nghệ thông tin đã trở thành một trong những nhân tố tăng sức mạnh.
Hệ thống định tuyến FIBERRUNER thực hiện định tuyến và bảo vệ cáp quang và cáp đồng chất lượng cao để duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới và đảm bảo hiệu năng hệ thống trong dài hạn.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10