VDATA - Giải pháp CNTT
Cáp phân phối quang

Cáp phân phối quang


Được sử dụng trong mạng đường trục trong nhà, đường trục giữa các tòa nhà và lắp đặt ngang cho cáp LSZH và các môi trường đa mục đích.

Được sử dụng trong đường trục trong nhà , đường trục giữa các tòa nhà và lắp đặt ngan cho cáp riser (OFNR) và các môi trường đa mục đích.

Vỏ cáp chống cháy không chứa halogel và có hàm lượng khói, muội thấp (LSZH) đáp ứng các yêu cầu về an toàn theo các tiêu chuẩn IEC60332-1, IEC 61034 và IEC 60754-2.

Có các loại sợi quan đơn model (OS1) và đa mode (OM1, OM2. OM2 + 10GigTM 150, OM3 10GigTM 300 và 10GigTM 550 850nm được tối ưu hóa về quang học).

Các dấu hiệu trên vỏ cáp giúp nhận dạng, theo dõi chất lượng và xác định độ dài

Thiết kế cáp và ống đệm linh hoạt cho phép rẽ nhánh nhanh chóng và định tuyến dễ dàng.

Vỏ bộ đệm được mà hóa màu phù hợp tiêu chuẩn, dày 900µm để bảo vệ sợi quang trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và giúp nhận dạng và tách vỏ dễ dàng.

Cáp Opti-Core® 10GigTM được thiết kế để hỗ trợ tốc độ truyền tải lên tới 10 Gb/s trên các độ dài tuyến truyền dẫn của OM3 và lên tới 550m đối với OM4 với nguồn quàn 850nm theo tiêu chuẩn IEEE 802.3ae 10GbE; tương thích ngược để sử dụng với tất cả các yêu cầu hệ thống 50/125µm.

Cáp quang trong nhà/ngoài trời 10GigTM bao gồm cả cáp 10GigTM 550 OM4 cho khoảng cách truyền dẫn 550m, cáp 10GigTM 300 OM3 cho khoảng cách truyền dẫn 300m và cáp 10GigTM 150OM2+ cho khoảng cách truyền dẫn 150 m

cáp phân phối quang Panduit
Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng để biết thông tin về số lượng đặt hàng tối thiểu, sự sẵn sàng của sản phẩm và cấu hình sản phẩm khác

cáp phân phối quang