71 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội+84 24 3990 9643info@vdata.com.vn
V

Website đang nâng cấp

Nếu quý khách cần liên hệ gấp, vui lòng gọi số hotline 0912005186

%D Days

%H Hours

%M Minutes

%S Seconds

Giải pháp CNTT toàn diện

VDATA là nhà tư vấn cung cấp giải pháp CNTT tổng thể cho doanh nghiệp

Ứng dụng quản lý

Chúng tôi hỗ trợ các giải pháp ứng dụng quản lý thông tin trong tổ chức

Tích hợp hệ thống

VDATA có nhiều năm kinh nghiệm tích hợp hệ thống và ứng dụng công nghệ