VDATA, CHÚNG TÔI LÀ AI?


VDATA là một công ty trẻ và năng động trong khu vực kinh tế tư nhân. Chúng tôi làm việc cùng nhau để trở thành một nhà tích hợp hệ thống và cung cấp giải pháp CNTT chuyên nghiệp.

SỰ KIỆN NỔI BẬT


Ký hợp đồng cung cấp thiết bị mạng Cisco và giải pháp tường lửa của Cyberoam cho công ty chứng khoán MB [2015-03-03]

Xem chi tiết »

Ngày 18 tháng 11 năm 2014, VDATA đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu công ty chứng khoán VPBS. [2014-12-15]

Xem chi tiết »